artykuł nr 1

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS...

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ POD NAZWĄ: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2024

artykuł nr 2

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W 2024 ROKU

artykuł nr 3

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ŚRODOWISKACH SENIORÓW Z TERENU GMINY KŁOMNICE W ROKU 2024

artykuł nr 4

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2024