artykuł nr 46

Zarządzenie nr 44/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2024r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 43/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2023r oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok i sprawozdania rocznego samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach za 2023 rok

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 42/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 41/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 40/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia