artykuł nr 36

Zarządzenie nr 26/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w 2024 roku

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 25/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2024 roku

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 24/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2024

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w 2024 roku

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczenia obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych