artykuł nr 31

Zarządzenie nr 31/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 30/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 29/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 28/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2024 roku

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 27/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2024