artykuł nr 16

Zarządzenie nr 45/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2024r

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 44/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2024r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 43/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2023r oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok i sprawozdania rocznego samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach za 2023 rok

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 42/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 41/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia