artykuł nr 61

Zarządzenie nr 30/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 29/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 28/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2024 roku

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 27/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2024

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 26/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w 2024 roku