artykuł nr 1

Zarządzenie nr 49/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany zarządzenia nr 141/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłomnice

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 48/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 47/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 46/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 45/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia