artykuł nr 1

Interpelacja radnego p. Jacka Bratka

Interpelacja radnego p. Jacka Bratka w sprawie inwestycji w msc. Rzeki Małe i Rzeki Wielkie