artykuł nr 1

Uchwała Nr 527/LXVII/2024 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego likwidacji małej elektrowni wodnej w Zawadzie oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 2

Uchwała Nr 526/LXVII/2024 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia wniosku o usprawnienie działań organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 3

Uchwała Nr 525/LXVII/2024 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością Wójtowi Gminy Kłomnice

artykuł nr 4

Uchwała Nr 524/LXVII/2024 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2024 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr 523/LXVII/2024 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2024 rok