artykuł nr 1

Uchwała Nr 14/III/2024 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kłomnice

artykuł nr 2

Uchwała Nr 13/III/2024 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłomnice.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 12/III/2024 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2024r

artykuł nr 4

Uchwała Nr 11/III/2024 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

artykuł nr 5

Uchwała Nr 10/III/2024 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok