artykuł nr 36

Zarządzenie nr 60/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2023r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 59/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 58/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2022r oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok i sprawozdania rocznego samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach za 2022 rok

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 57/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 51/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2023 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2023r.