artykuł nr 36

Zarządzenie nr 172/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach oraz określenia regulaminu konkursu.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 171/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 170/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2023r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 169/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Kłomnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 168/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.