artykuł nr 56

Zarządzenie nr 152/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania przedstawicieli do ochrony lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na 15 października 2023r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 151/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 150/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2023r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 149/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustanowienia Regulaminu jej pracy.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 148/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych