artykuł nr 1

Zarządzenie nr 141/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłomnice

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 140/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych w drodze przetargu ofert na dzierżawę.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 139/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 138/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Zawada na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 108.B/2023 Wójta Gminy Kłomnice...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r