artykuł nr 1

Zarządzenie nr 205/2024 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych i zastępców jednostek organizacyjnych Gminy Kłomnice

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 204/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 203/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2023r

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 202/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2023r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 201/2023 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń w budynku gminnym w miejscowości Zawada ul. Częstochowska 6A.