artykuł nr 1

Protokół Nr LVIII.2023

Protokół Nr LVIII.2023 z LVIII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 29.08.2023r.

artykuł nr 2

Protokół Nr LVII.2023

Protokół Nr LVII.2023 z LVII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 04.08.2023r.

artykuł nr 3

Protokół Nr LVI.2023

Protokół Nr LVI.2023 z LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 06.07.2023r.

artykuł nr 4

Protokół Nr LV.2023

Protokół Nr LV.2023 z LV Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 20.06.2023r.

artykuł nr 5

Protokół Nr LIV.2023

Protokół Nr LIV.2023 z LIV Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 23.05.2023r.