artykuł nr 1

Protokół Nr LI.2023

Protokół Nr LI.2023 z LI Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 14.03.2023r.

artykuł nr 2

Protokół Nr L.2023

Protokół Nr L.2023 z L Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 03.02.2023r.

artykuł nr 3

Protokół Nr XLIX.2023

Protokół Nr XLIX.2023 z XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 11.01.2023r.