artykuł nr 1

Protokół Nr LXIV/2023

Protokół Nr LXIV/2023 z LXIV sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 21.12 .2023r.

artykuł nr 2

Protokół Nr LXIII.2023

Protokół Nr LXIII.2023 z LXIII Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.11.2023r.

artykuł nr 3

Protokół Nr LXII.2023

Protokół Nr LXII.2023 z LXII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 14.11.2023r.

artykuł nr 4

Protokół Nr LXI.2023

Protokół Nr LXI.2023 z LXI sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 26.10.2023r.

artykuł nr 5

Protokół Nr LX.2023

Protokół Nr LX.2023 z LX Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 10.10.2023r.