artykuł nr 1

Konsultacje społeczne projektu Programu...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok