artykuł nr 1

Zawiadomienie o terminach wyłożenia mapy z konsultacji w zakresie zagospodarowania poscaleniowego dla obrębu Karczewice

Załączniki:
Treść zawiadomienia 678 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie o terminach wyłożenia mapy z konsultacji w zakresie zagospodarowania poscaleniowego dla obrębu Garnek

Załączniki:
Treść zawiadomienia 667 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o terminach wyłożenia mapy z konsultacji w zakresie zagospodarowania poscaleniowego dla obrębu Chmielarze

Załączniki:
Treść zawiadomienia 654 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Przejście kanalizacji sanitarnej pod torami na linii kolejowej nr 1 na działce nr 492/4, obręb Nieznanice, w granicach terenów zamkniętych.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu...

o odmówieniu osobie fizycznej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych ze studni S1, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2554, obr. 0020, w miejscowości Zawada, gm. Kłomnice.