artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice

w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

artykuł nr 2

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów dla obrębu Karczewice

Załączniki:
Zawiadomienie 50 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów dla obrębu Garnek

Załączniki:
Zawiadomienie 49 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów dla obrębu Chmielarze

Załączniki:
Zawiadomienie 50 KB
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE o wyłożeniu...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze