artykuł nr 1

Protokół Nr XLI.2022

Protokół Nr XLI.2022 z XLI sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 21.06.2022r.

artykuł nr 2

Protokół Nr XL.2022

Protokół Nr XL.2022 z XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 23.05.2022r.

artykuł nr 3

Protokół Nr XXXIX.2022

Protokół Nr XXXIX.2022 z XXXIX sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 10.05.2022r.

artykuł nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2022

Protokół Nr XXXVIII.2022 z XXXVIII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 06.04.2022r.

artykuł nr 5

Protokół Nr XXXVII.2022

Protokół Nr XXXVII.2022 z XXXVII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 04.03.2022r.