artykuł nr 1

Protokół Nr XLVIII.2022

Protokół Nr XLVIII.2022 z XLVIII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 20.12.2022r.

artykuł nr 2

Protokół Nr XLVII.2022

Protokół Nr XLVII.2022 z XLVII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 30.11.2022r.

artykuł nr 3

Protokół Nr XLVI.2022

Protokół Nr XLVI.2022 z XLVI Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 24.11.2022r.

artykuł nr 4

Protokół Nr XLV.2022

Protokół Nr XLV.2022 z XLV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 07.11.2022r.

artykuł nr 5

Protokół Nr XLIV.2022

Protokół Nr XLIV.2022 z XLIV sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 18.10.2022r.