artykuł nr 46

Zarządzenie nr 162/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 161/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie oddania w bezpłatne użytkowanie pomieszczeń w budynku w Konarach na cele świetlicy, na okres do 31.12.2023 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 160/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 159/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków Obrony Cywilnej

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 158/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.