artykuł nr 41

Zarządzenie nr 165/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 164/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz ustanowienia Regulaminu jej pracy.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 163/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 162/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 161/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie oddania w bezpłatne użytkowanie pomieszczeń w budynku w Konarach na cele świetlicy, na okres do 31.12.2023 r.