artykuł nr 31

Zarządzenie nr 177/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Kłomnice na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 176/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz 005 typ Star P244L i powołania Komisji Przetargowej

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 175/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłomnice na lata 2023-2032

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 174/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu budżetu Gminy Kłomnice na 2023 rok

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 173/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Śliwakowie.