artykuł nr 26

Zarządzenie nr 182/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 181/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 180/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie na czas oznaczony 10 lat części działki gminnej pod budowę stacji monitorowania suszy.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 179/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 178/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Konarach.