artykuł nr 26

Zarządzenie nr 180/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie na czas oznaczony 10 lat części działki gminnej pod budowę stacji monitorowania suszy.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 179/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 178/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Konarach.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 177/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Kłomnice na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 176/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz 005 typ Star P244L i powołania Komisji Przetargowej