artykuł nr 21

Zarządzenie nr 185/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych obręb Nieznanice na okres do 3 lat.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 184/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia ceny węgla kamiennego w ramach preferencyjnego zakupu przez gospodarstwa domowe

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 183/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 182/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 181/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.