artykuł nr 21

Zarządzenie nr 187/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice nr 158/2022 z dnia 30 września 2022r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 186/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących przy czynnościach wykonywanych przez pracowników Urzędy Gminy Kłomnice, w tym Oczyszczalni ścieków w Kłomnicach oraz Hubach, określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, ustalenia wykazu prac, które powinny być wykonywane przez conajmniej dwie osoby oraz ustalenia trybu wydawania pisemnych zezwoleń na podjęcie i prowadzenie prac szczególnie niebezp

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 185/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych obręb Nieznanice na okres do 3 lat.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 184/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia ceny węgla kamiennego w ramach preferencyjnego zakupu przez gospodarstwa domowe

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 183/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r