artykuł nr 16

Zarządzenie nr 192/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 191/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych obręb Garnek oraz Rzerzęczyce na okres do 3 lat.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 190/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 189/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości w Lipiczu.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 188/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r.