artykuł nr 66

Zarządzenie nr 143/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres do 3 miesięcy.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 142/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 141/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 140/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2022r, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022r oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach za I półrocze 2022r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 139/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości rolnych położonych w Konarach.