artykuł nr 61

Zarządzenie nr 145/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 144/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 130/B/2022 Wójta Gminy Kłomnice...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 143/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres do 3 miesięcy.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 142/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.