artykuł nr 61

Zarządzenie nr 147/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 146/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022-2030.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 145/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 144/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 130/B/2022 Wójta Gminy Kłomnice...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r