artykuł nr 51

Zarządzenie nr 155/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 154/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres do 3 miesięcy.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 153/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wynajmu lokalu od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kłomnicach, na potrzeby sołectwa Lipicze.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 152/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 151/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r