artykuł nr 6

Zarządzenie nr 202/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 201/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przedłużenia wynajmu lokalu socjalnego w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 5d.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 200/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 199/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej pk. "KŁOMNICE 2022"

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 198/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r