artykuł nr 1

Zarządzenie nr 207/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych i zastępców jednostek organizacyjnych Gminy Kłomnice

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 206/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kłomnice.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 205/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 204/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji składników majątkowych Urzędu Gminy Kłomnice.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 203/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r