artykuł nr 1

Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie utworzenia w roku szkolnym 2021/2022 oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej w Garnku

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 73/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 71/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji zadania pn.„ „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 70/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji zadania pn.„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na za...