artykuł nr 1

Zarządzenie nr 205/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 204/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji składników majątkowych Urzędu Gminy Kłomnice.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 203/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2022r

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 202/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 201/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia