artykuł nr 1

Zarządzenie nr 155/2022 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 154/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 153/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 152/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 151/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia