artykuł nr 21

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 22

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie: zestawienia...

Ogłoszenie

artykuł nr 23

Zawiadomienie-Ogłoszenie Wójta Gminy Kruszyna

Zawiadomie-Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna

artykuł nr 24

INFORMACJA z dnia 28.01.2021

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 z późn. zm.) niniejszym informuje się, że Gmina Kłomnice podjęła działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

artykuł nr 25

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego