artykuł nr 6

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kłomnice Wnioskodawca: Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice

artykuł nr 7

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

Zawiadomienie

artykuł nr 8

INFORMACJA O ZASADACH ZGŁASZANIA SIĘ...

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play, w miejscowości Garnek

artykuł nr 10

Postanowienie nr 14/2021 Komisarza Wyborczego w...

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego