artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 7

Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych...

Ogłoszenie

artykuł nr 8

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kłomnice Wnioskodawca: Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice

artykuł nr 9

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

Zawiadomienie

artykuł nr 10

INFORMACJA O ZASADACH ZGŁASZANIA SIĘ...