artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - informatyk w Urzędzie Gminy Kłomnice.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 121/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeprowadzenia wyborów na Sołtysa sołectwa Rzerzęczyce

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 120/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie na czas oznaczony terenu działki gminnej pod ustawienie tablicy informacyjno-promocyjnej przez Stowarzyszenie "Razem na Wyżyny".

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 119/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie na czas oznaczony terenu działek gminnych pod zamontowanie tablicy informacyjnej, ławki solarnej ze stacją naprawy rowerów oraz urządzenia edukacyjnego.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 118/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony boiska sportowego obręb Nieznanice oraz pomieszczeń w budynku gminnym w Kłomnicach.