artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2021r.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2021r

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zawadzie.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Garnku.