artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 137/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych w drodze przetargu ofert na dzierżawę.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony nieruchomości zabudowanej w miejscowości Zdrowa.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kłomnice dla stanowiska podinspektora ds. mienia komunalnego i gruntów leśnych.