artykuł nr 1

Interpelacja Radnego T. Igielskiego

Interpelacja Radnego T. Igielskiego w sprawie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Kłomnice.

artykuł nr 2

Interpelacja Radnego A. Wilka

Interpelacja Radnego A. Wilka w sprawie transportu publicznego.

artykuł nr 3

Interpelacja Radnej W. Kusztal

Interpelacja Radnej W. Kusztal w sprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bartkowic- Leśniczówki.

artykuł nr 4

Interpelacja Radnej W. Kusztal

Interpelacja Radnej W. Kusztal w sprawie poprawy nawierzchni ul. Akacjowej w miejscowości Bartkowice.

artykuł nr 5

Interpelacja Radnego T. Igielskiego

Interpelacja Radnego T. Igielskiego w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Garnek.