artykuł nr 1

Protokół Nr XXXIV.2021

Protokół Nr XXXIV.2021 z XXXIV sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 21.12.2021r.

artykuł nr 2

Protokół Nr XXXIII.2021

Protokół Nr XXXIII.2021 z XXXIII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 30.11.2021r.

artykuł nr 3

Protokół Nr XXXII.2021

Protokół Nr XXXII.2021 z XXXII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.10.2021r.

artykuł nr 4

Protokół Nr XXXI.2021

Protokół Nr XXXI.2021 z XXXI sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 19.10.2021r.

artykuł nr 5

Protokół Nr XXX.2021

Protokół Nr XXX.2021 z XXX sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 02.09.2021r.