artykuł nr 46

Uchwała Nr 232/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Zawada

artykuł nr 47

Uchwała Nr 231/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Kłomnice

artykuł nr 48

Uchwała Nr 230/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1019S w miejscowości Nieznanice

artykuł nr 49

Uchwała Nr 229/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

artykuł nr 50

Uchwała Nr 228/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na rok 2021