artykuł nr 46

Uchwała Nr 264/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2021r.

artykuł nr 47

Uchwała Nr 263/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kłomnice na rok szkolny 2021/2022

artykuł nr 48

Uchwała Nr 262/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze

artykuł nr 49

Uchwała Nr 261/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej

artykuł nr 50

Uchwała Nr 260/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2021