artykuł nr 41

Uchwała Nr 237/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłomnice

artykuł nr 42

Uchwała Nr 236/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 43

Uchwała Nr 235/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki położonej w miejscowości Rzeki Wielkie, stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

artykuł nr 44

Uchwała Nr 234/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Witkowice - etap II

artykuł nr 45

Uchwała Nr 233/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Garnek przy ulicy Zachodniej