artykuł nr 26

Uchwała Nr 252/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego

artykuł nr 27

Uchwała Nr 251/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

artykuł nr 28

Uchwała Nr 250/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na rzecz dotychczasowego najemcy.

artykuł nr 29

Uchwała Nr 249/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

artykuł nr 30

Uchwała Nr 248/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Garnek przy ulicy Projektowej