artykuł nr 21

Uchwała Nr 289/XXXIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Chorzenice

artykuł nr 22

Uchwała Nr 288/XXXIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

artykuł nr 23

Uchwała Nr 287/XXXIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

artykuł nr 24

Uchwała Nr 286/XXXIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

artykuł nr 25

Uchwała Nr 285/XXXIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2021r.