artykuł nr 21

Uchwała Nr 257/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

artykuł nr 22

Uchwała Nr 256/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

artykuł nr 23

Uchwała Nr 255/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłomnice wotum zaufania

artykuł nr 24

Uchwała Nr 254/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

artykuł nr 25

Uchwała Nr 253/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.