artykuł nr 11

Uchwała Nr 261/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej

artykuł nr 12

Uchwała Nr 260/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2021

artykuł nr 13

Uchwała Nr 259/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

artykuł nr 14

Uchwała Nr 258/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2021r.

artykuł nr 15

Uchwała Nr 257/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice