artykuł nr 11

Uchwała Nr 299/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

artykuł nr 12

Uchwała Nr 298/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

artykuł nr 13

Uchwała Nr 297/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2021r.

artykuł nr 14

Uchwała Nr 296/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022-2030

artykuł nr 15

Uchwała Nr 295/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: Budżetu Gminy na 2022 rok