artykuł nr 66

Uchwała Nr 244/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2021r.

artykuł nr 67

Uchwała Nr 243/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 68

Uchwała Nr 242/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia petycji

artykuł nr 69

Uchwała Nr 241/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 70

Uchwała Nr 240/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku