artykuł nr 56

Uchwała Nr 254/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

artykuł nr 57

Uchwała Nr 253/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

artykuł nr 58

Uchwała Nr 252/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego

artykuł nr 59

Uchwała Nr 251/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

artykuł nr 60

Uchwała Nr 250/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na rzecz dotychczasowego najemcy.