artykuł nr 51

Uchwała Nr 259/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

artykuł nr 52

Uchwała Nr 258/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2021r.

artykuł nr 53

Uchwała Nr 257/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

artykuł nr 54

Uchwała Nr 256/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

artykuł nr 55

Uchwała Nr 255/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłomnice wotum zaufania