artykuł nr 6

Uchwała Nr 266/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim zadania drogowego  pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024 S i nr 1028 S (ul. Lipowa i ul. Główna) w miejscowości Skrzydlów”

artykuł nr 7

Uchwała Nr 265/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

artykuł nr 8

Uchwała Nr 264/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2021r.

artykuł nr 9

Uchwała Nr 263/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kłomnice na rok szkolny 2021/2022

artykuł nr 10

Uchwała Nr 262/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze