artykuł nr 6

Uchwała Nr 304/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie, na rok 2022

artykuł nr 7

Uchwała Nr 303/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

artykuł nr 8

Uchwała Nr 302/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kłomnice

artykuł nr 9

Uchwała Nr 301/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej położonej w miejscowości Kłomnice

artykuł nr 10

Uchwała Nr 300/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice