artykuł nr 11

Uchwała Nr 206/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.

artykuł nr 12

Uchwała Nr 205/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: Budżetu Gminy na 2021 rok

artykuł nr 13

Uchwała Nr 204/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią D.K.  na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 14

Uchwała Nr 203/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 15

Uchwała Nr 202/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pacierzów