artykuł nr 66

Uchwała Nr 151/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

artykuł nr 67

Uchwała Nr 150/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020-2029.

artykuł nr 68

Uchwała Nr 149/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2020r.

artykuł nr 69

Uchwała Nr 148/XVIII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

artykuł nr 70

Uchwała Nr 147/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice