artykuł nr 1

Uchwała Nr 216/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 215/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Uchwały  nr 194/XXIV/2020 z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2020r.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 214/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2021 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach -Samorządowego Zakładu Budżetowego.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 213/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłomnice

artykuł nr 5

Uchwała Nr 212/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie podjęcia przez Gminę Kłomnice działalności w zakresie telekomunikacji