artykuł nr 1

Uchwała Nr 147/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 2

Uchwała Nr 146/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2020 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 145/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2020 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 144/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 143/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kłomnice na rok 2020