artykuł nr 1

Uchwała Nr 204/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią D.K.  na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 203/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 3

Uchwała Nr 202/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pacierzów

artykuł nr 4

Uchwała Nr 201/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 5

Uchwała Nr 200/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok