artykuł nr 1

Uchwała Nr 178/XX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wniosku o podjęcie uchwały zwalniającej TAURON Dystrybucja S.A. z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności podatku od nieruchomości

artykuł nr 2

Uchwała Nr 177/XX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 176/XX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki nr ewid. 427/1, 427/2, obręb geodezyjny Garnek

artykuł nr 4

Uchwała Nr 175/XX/2020Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej - Samorządowy Zakład Budżetowy w Kłomnicach.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 174/XX/2020Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.