artykuł nr 1

Protokół Nr XVIII.2020

Protokół Nr XVIII.2020 z XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 13.05.2020r.

artykuł nr 2

Protokół Nr XVII.2020

Protokół Nr XVII.2020 z XVII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 27.02.2020r.

artykuł nr 3

Protokół Nr XVI.2020

Protokół Nr XVI.2020 z XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.01.2020r.