artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA III...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 869 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za III kwartały 2020roku

artykuł nr 2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I PÓŁROCZE...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 869 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I półrocze 2020r.

artykuł nr 3

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I KWARTAŁ...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 869) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I kwartał 2020r.

artykuł nr 4

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA 2020 ROK

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 869 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za 2020r.