artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Garnek

artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 13

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

artykuł nr 14

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód...

Zawiadomienie Dryektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

artykuł nr 15

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu