artykuł nr 1

Zarządzenie nr 97/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania przedstawicieli do ochrony lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r, .

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 96/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie nabycia nieruchomości w Rzekach Małych.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 95/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wynajęcia na okres do 3 lat lokalu socjalnego w budynku położonym w Rzekach Małych ul. Polna 3.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 94/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 93/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.