artykuł nr 1

Zarządzenie nr 189/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „ Pracuje się lepiej” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 188/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Kłomnice

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 187/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania Zespołu do spraw przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kłomnice

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 186/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 185/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawwie zmian w budżecie gminy na 2020r.