artykuł nr 1

Zarządzenie nr 135/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 134/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2020r

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 133/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 132/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do trzech lat położonej obręb Chorzenice.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 131/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustanowienia Regulaminu jej pracy.