artykuł nr 1

Zarządzenie nr 184/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 183/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 182/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2020 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 181/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 180/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzekach Wielkich.