artykuł nr 1

Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 72/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 70/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr 134/2016 z dnia 09.08.2016r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 69/2020 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Zawada na czas oznaczony do 3 lat.